+45 27 14 29 26 info@annashojskole.dk

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle betingelser for rejse med Annas Højskole Aps

Annas højskole
CVR-nr: 38768484
Gothersgade 11
1123 København K
Tlf.: (+45) 2714 2926
Email: info@annashojskole.dk

Vigtig information

Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger i programmer, tilbud, rejseplaner og øvrige rejsedokumenter aftalegrundlaget mellem dig og Annas højskole ApS.

Arrangement

Alle rejser købt hos Annas højskole ApS. er arrangeret af Annas højskole ApS. i samarbejde med lokale leverandører, hoteller og andre arrangører.

Depositum

Ved tilmelding til en rejse betales et depositum, som fremgå af det fremsendte tilbud og/eller faktura. Hvis tilmelding sker mindre end 60 dage før afrejse, betales hele rejsens pris ved tilmelding.

Endelig betaling

Restbeløbet for en købt rejse skal være Annas højskole ApS i hænde senest 2 dage efter den på fakturaen oplyste dato for betaling. Vi forbeholder os retten til at aflyse en allerede bestilt rejse, såfremt ovenstående betalingsfrist ikke overholdes.

Betaling – generelt

Betaling til Annas højskole ApS kan foretages ved bankoverførsel til Annas højskole ApS’s konto eller med kreditkort via vores hjemmeside,. Ved for sen betaling forbeholder Annas højskole ApS sig ret til at opkræve renter og rykkergebyr.

Rejsens pris

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, den rejsende har købt hos Rejsearrangøren.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

Kundens ændringer

Med mindre andet er anført på faktura eller rejseplan gælder flg.: For ændringer mere end 45 dage før afrejse, og efter betaling af depositum (bindende tilmelding), betales et ekspeditionsgebyr på 20% af rejsens pris, min. depositummet. Ændringer der foretages senere end 45 dage før afrejse, betragtes som afbestilling og ny bestilling. Såfremt en ydelse er behæftet med strengere ændringsbetingelser, vil disse være gældende og oplyst ved reservation.

Kundens afbestilling

Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående standardiserede afbestillingsvilkår, medmindre rejsearrangøren inden aftalens indgåelse skriftlige har oplyst, at afbestilling vil ske efter en individuel beregning af afbestillingsgebyret, svarende til pakkerejsen pris med fradrag af sparede omkostninger og eventuelle indtægter fra salg af de afbestilte rejseydelser. Sker afbestilling efter individuel beregning vil det fremgå af aftalegrundlaget, hvilke rejseydelser, der eventuelt er begrænset af rejsearrangørens afbestillingsret overfor tredjemand.

  • Ved afbestilling senest 64 dage før afrejsedagen tilbagebetaler rejsearrangøren den rejsende det erlagte beløb med fradrag af depositum.
  • Sker afbestilling senere end 64 dage før afrejsedagen og senest 36 dage før det i rejsedokumenterne anførte afgangstidspunkt, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 50% af rejsens totale pris.
  • Sker afbestilling senere end 36 dage før afrejsen, har rejsearrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.

Kundens forpligtelser, pas, visum og vaccinationer

Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer.

Annas Højskole oplyser ved indgåelse af aftalen den rejsende om pas og visumkrav herunder oplysninger om den forventede anskaffelsestid for at opnå visum samt de øvrige nødvendige dokumenter. Annas Højskole oplyser desuden om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller lignende samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Den rejsende kan kontakte Annas Højskole for yderligere information om disse regler.

Nødvendige dokumenter (pas, vaccinationskort, visum mv.) skal medbringes på rejsen. Det er desuden MEGET VIGTIGT, at den rejsendes pas er helt intakt, dvs. ingen folder, pletter o.l. I så fald risikerer man afvisning ved check-ind, og flyrejsen er som udgangspunkt mistet. Det er den rejsendes eget ansvar at sørge for, at pas lever op til gældende regler.

Annas Højskole oplysninger om pas og visumkrav til den rejsende tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har den rejsende ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal den rejsende gøre Annas højskole opmærksom herpå, således at den rejsende kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

Lufthavnsskatter, sikkerhedsgebyrer og olieafgifter

Annas højskole Aps. forbeholder sig ret til at efterfakturere kunder, i tilfælde hvor lufthavnsskatterne, sikkerhedsgebyrerne eller olieafgifterne er ændret i forhold til tidligere faktura.

Flytider

Alle anførte tider i både billetter og på rejseplaner er altid lokaltider. Såfremt nogle tider afviger fra de opgivne tider ved bestilling, skal Annas højskole Aps. kontaktes med det samme, således at evt. fejl kan rettes og verificeres i god tid inden afrejse.

Overdragelse af rejse

Overdragelse af en rejse til en anden person er på grund af regler der gælder for ydelser fra vores underleverandører, ikke muligt.

Ubenyttede ydelser og udeblivelse

Hvis vores kunder udebliver fra anførte ydelser, eller på anden måde undlader at benytte de købte og bestilte ydelser – uden at have afbestilt disse i forhold til vores afbestillingsregler – kan der ikke hos Annas højskole Aps. kræves godtgørelse for disse ubenyttede ydelser.

Reklamationer på rejsen

Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor den relevante leverandør (det være sig flyselskab, hotel eller Annas højskole Aps.’s samarbejdspartner på stedet) indenfor rimelig tid efter at vores kunde har konstateret en eventuel mangel eller fejl, så der er tid til og mulighed for at få afhjulpet fejlen/manglen med det samme, og til mindst mulig gene for kunden. Krav mod Annas højskole Aps. i forbindelse med en reklamation, som ikke kunne løses på stedet, skal være Annas højskole Aps. i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning.

Manglende reklamation på stedet og bevis herfor vil ofte medføre tab af retten til senere erstatning. Kan en reklamation ikke løses til vores kundes tilfredshed, kan vores kunder indbringe deres sag for Rejseankenævnet. Annas højskole Aps. forpligter sig til at følge de anvisninger, som Rejseankenævnet måtte komme med i en given sag.

Annas Højskole ApS’s ansvar

Annas højskole Aps. er som teknisk arrangør i medfør af “Pakkerejseloven” ansvarlig for at gennemføre den bestilte og købte rejse iht. program, prisliste, rejseplan, faktura og andre dokumenter der udtrykkeligt er udstedt af Annas højskole Aps. Annas højskole Aps. påtager sig intet ansvar for aftaler, der er indgået mellem et andet rejsebureau og kunden. Annas højskole Aps. påtager sig heller ikke noget ansvar for forsinkelser, ændringer o. lign. der sker som følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller andre forhold, som Annas højskole Aps. er uden indflydelse på. Ved international fly-, jernbane- og søtransport er Annas højskole Aps.’s ansvar begrænset til de beløb, der følger af hhv. Warszawa Konventionen, COTIF/CAIV Konventionen og Athen Konventionen. Erstatningsbeløbene iht. de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave. Annas højskole Aps. påtager sig i intet tilfælde ansvar for helt eller delvist ødelagt, stjålet eller på anden måde bortkommet eller tabt bagage.

Ændringer og/eller aflysninger

Annas højskole Aps. forbeholder sig retten til at foretage nødvendige ændringer af en given rejse, forårsaget af manglende tilslutning eller andre årsager. Hvis en kunde herefter ikke ønsker at rejse eller at deltage i et givent arrangement, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Vores kunder kan ikke gøre yderligere krav gældende. Annas højskole Aps. kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. I tilfælde hvor Annas højskole Aps. ikke kan tilbyde tilfredsstillende erstatningsrejse, vil Annas højskole Aps. tilbagebetale allerede indbetalte beløb. Vores kunder kan ikke gøre yderligere krav gældende mod Annas højskole Aps.

Prisændringer efter aftalens indgåelse

Annas højskole Aps. forbeholder sig retten til, efter en aftales indgåelse, at ændre på en given pris, pga. ændringer i transportomkostninger (herunder brændstofpriser), skatter og sikkerhedsgebyrer, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser (herunder lufthavns-, havne-, landings- og startafgifter), samt de valutakurser og tariffer, der er anvendt i forbindelse med beregning af en rejses pris. En prisændring vil blive meddelt vores kunder hurtigst muligt, dog senest 20 dage før afrejse. Hvis en prisstigning overstiger en rejses oprindelige pris med mere end 8%, kan kunden, uden unødigt ophold og ved skriftligt at kontakte Annas højskole Aps., afbestille sin rejse, og kræve det allerede indbetalte beløb betalt tilbage. Sker der ændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse.

Ansvarsrisiko

Pakkerejseloven indebærer en form for objektivt ansvar (ansvar uden skyld) for Annas højskole Aps. overfor kunden. Annas højskole har tegnet forsikring til afdækning af denne risiko.

Luftfartselskabernes ansvar

De deltagende luftfartsselskaber i en given rejse, påtager sig intet ansvar for hændelser der indtræder på tidspunkter, hvor kunden ikke befinder sig ombord på pågældende selskabs fly. For ansvar for indskrevet bagage henvises til generelle bestemmelser for det pågældende selskab.

Øvrige betingelser

Pakkerejser solgt af Annas højskole Aps. er omfattet af ”Lov om pakkerejser”. Rejserne gennemføres efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Generelt tager Annas højskole Aps forbehold for trykfejl og ændringer af priser, som følge af ændrede indkøbsforhold.

Læs om Rejseregler for pakkerejser

Værneting/lovret

Ethvert krav mod Annas højskole Aps. skal afgøres ved dansk ret. Klager der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.